Den blå-grønne højskole

Den Blå-Grønne Folkehøjskole

bestpractices_309x202

Vision

En fremtidsorienteret højskole, der med stærk bevidsthed om vores rødder og identitet aktivt bidrager til løsningen på klodens udfordringer.

Mission

At skabe en multikulturelt inspireret grøn og blå højskole med fokus på at

 • rodfæste eleverne i, hvem vi er, og hvor vi kommer fra,
 • ruste dem til at tage ansvar for deres eget liv og for fællesskabet med kompetencer indenfor projektledelse og iværksætteri.
 • lære dem at dyrke jorden, bygge og leve bæredygtigt,
 • give dem mod til at turde rejse ud i en uforudsigelig verden både konkret i form af sørejser og projekter og billedlig talt i form af den indre rejse, vi bliver ført på gennem personlig udvikling.

Historien bag højskolen

I foråret 2018 var Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost m.fl fra Oasis uafhængigt af hinanden igang med at designe hver sit højskole projekt i Skælskør.

Mikkel var med inspiration i organisationen Oceans of Hope igang med den blå højskole og Kristiane m.fl var med udgangspunkt i Oasis igang med den grønne højskole.

Byens borgere forbandt dem med hinanden og de fandt et værdifællesskab, som ingen havde forventet, idet begge havde ideerne om at der skulle være fokus på fællesskab, personlig udvikling med fokus på identitetsskabelse, entreprenørskab og sundhed.

Da de ydre rammer komplementerede hinanden fødtes ideen om den BlåGrønne højskole allerede ved deres første møde.

teach-learn

Undervisningen

Undervisningen er bygget op omkring linjefag med en stor fællesmængde af almendannende fag.

 • Linjefagene orienterer sig omkring praktiske projekter, såsom sejlads og længere sørejse, dyrkning af jorden, øko-byggeri, grøn madlavning, design af øko-samfund, aktivering af kroppens selvhelbredende kræfter, konkrete omstillingsprojekter. Eleverne vil gennem deltagelse i disse praktiske projekter lære, hvordan man realiserer en ide og bygger et projekt op, så det bliver til virkelighed.
 • Fællesfagene orienterer sig omkring projektledelse, kommunikation, sundhed, personlig udvikling, kost & livsstil, psykologi og sociologi, økonomi & fundraising, medier og PR, kulturforståelse og -møde, miljø og klima, historie og samfund, demokrati, kultur, kunst, musik, dans & bevægelse.

Andre aktiviteter

Udover højskole vil vi være et undervisnings-, udviklings- og videnscenter og arrangere seminarer og workshops i samarbejde med såvel lokale, nationale og internationale aktører indenfor emner omkring bæredygtighed, samskabelse, sundhed, klima og miljø m.m.

Højskolen vil desuden være omdrejningspunkt for sundhedsvidenskabelig forskning og eksperimentere med en bred og integrerende tilgang på tværs af fag og sektorer med et helhedsorienteret sundhedssyn og fokus på det gode liv i centrum.

Højskolen vil samarbejde med lokale skoler, kulturorganisationer, patientforeninger, sejlads- og idrætsforeninger, herunder Julemærkehjemmet. Fx med

 • tilbud til børn og unge i Skælskør og i Slagelse Kommune generelt
 • Kursusdage med dyrkning af jorden og fælles madlavning
 • Eventuelt gøre eleverne ansvarlige for deres eget jordlod over en periode
 • Ekskursioner ud at sejle med indsamling af fx tang og muslinger til madlavning samt undervisning i miljø, klima og meteorologi
 • Fællesarrangementer med områdets kulturinstitutioner
connection-puzzle

Hvor kommer eleverne fra?

Målgruppen er alle i aldersgruppen fra 18 år og opefter. Samtidig vil der være et særligt sigte på mennesker, der er ramt hårdt i livet pga. af udefrakommende livsomvæltende begivenheder som fx alvorlig sygdom (fx sklerose, kræft, diabetes og gigt), ulykke eller psykisk belastning (fysiske mén eller PTSD).

Højskolen vil som alle andre højskoler annoncere gennem Højskolernes Sekretariat. Herudover vil vi gøre opmærksom på vore kurser gennem Oceans of Hope´s netværk og samarbejde med patient- og interesseorganisationer (fx Scleroseforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Gigtforeningen m.fl.), sejlads- og idrætsorganisationer (fx Dansk Sejlunion og Danmarks Idræts Forbund (DIF)) samt gennem øko-samfundets netværk (fx LØS, LØB, GEN-Europe, omstillingsbevægelsen, Permakultur bevægelsen, det internationale makrobiotiske netværk samt andre grønne organisationer).

Skælskør og højskolen

Vi har mødt en fantastisk opbakning fra borgere i byen omkring at skabe en højskole i Skælskør igen. Den Blå-grønne højskole vil komme til at bidrage yderligere til et i forvejen rigt forenings- og kulturliv i Skælskør og være med til at sætte Skælskør på landkortet som en progressiv by, der tager ansvar og bidrager til at skabe gode rammer for bæredygtighed og for de fremtidige generationers muligheder.

Dermed bliver det mere attraktivt for unge at etablere sig og danne familie i Skælskør og eksistensen af højskolen og øko-samfundet vil bidrage til en øget bevidsthed om værdien af lokal produktion og forbrug.